Bekijk uw offerte-aanvraag

Nieuw product toegevoegd aan offerte-aanvraag

Model

Veiligheid

Om een veilige werking van de apparatuur te waarborgen, is het belangrijk om de best practices voor algemene veiligheid te begrijpen in combinatie met de specifieke veiligheidseisen van elke machine. Hier vindt u algemene informatie betreffende veilig en efficiënt werken met las- en snijapparatuur, informatie over zeswaardig chroom en toegang tot de Airgas VIB-bibliotheek.

Open Landing Menu

Red-D-Arc is trots op het feit dat zijn veiligheidsprogramma ongeëvenaard is in de sector van lassen, lasautomatisering en verhuur en leasing van generatoren. Ons programma heeft als doel een veilige werkplaats te creëren met voortdurende veiligheidsopleidingen, hoogwaardige apparatuur en deskundig personeel op het gebied van veiligheid. Hierna volgt een overzicht van onze veiligheidsprestaties en uitgebreide veiligheidsprogramma's waarmee u wellicht een antwoord krijgt op alle mogelijke vragen over ons veiligheidsbeleid.

Wij zijn beter dan de concurrentie in onze sector!

Totaal percentage letselongevallen [Total Recordable Injury Rate (TRIR)] Dit is het totale aantal letsels voor een bedrijf per 100 werknemers per jaar Met de formule die men gebruikt om de TRIR te berekenen kan een bedrijf, ongeacht de grootte, zijn veiligheidsprestaties vergelijken met die van de gehele sector. De TRIR van Red-D-Arc voor 2019 is 0,45. De TRIR voor commerciële en industriële verhuur en leasing van machines en uitrusting (NAICS 532940) is 2,2.

Schriftelijke veiligheidsprogramma's

Onze veiligheidshandleiding bevat alle schriftelijke gegevens over veiligheidsbeleid en -procedures en wordt voortdurend bijgewerkt. Behandelde onderwerpen:

 • Leiderschap
 • Veiligheidsvergaderingen
 • Veiligheidsregelgeving
 • Administratie
 • Uitglijden, struikelen en vallen
 • Gehoorbescherming
 • Schadebeheer
 • Besloten ruimte
 • Vorkheftrucks
 • Veiligheid aannemer
 • Programma's voor veiligheidsverbetering
 • Standaardwerkvoorschriften
 • Contact veiligheidsprogramma
 • Fysieke omstandigheden
 • Arbeidshygiëne
 • Ademhalingsbescherming
 • Bijna-ongevallen
 • Elektrische veiligheid
 • Informatie en opleiding voor bestuurders
 • EHBO
 • Richtlijnen nieuwe inhuur
 • Gevaarlijke taken
 • Discipline
 • Brandwering en persoonlijke veiligheid
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Onderzoek en rapportage
 • Lockout/Tagout
 • Noodsituaties
 • Hijswerktuigen, kranen en tuigage
 • Door bloed overgedragen ziekteverwekkers

Opleidingen

Voor alle nieuwe medewerkers hebben wij een opleidingsprogramma ter oriëntatie. Alle nieuwe medewerkers die bij ons in dienst komen, zijn verplicht om een opleidingsprogramma te volgen met de volgende onderwerpen:

 • Inleidingen voor werknemers
 • Veiligheidsregelgeving
 • Oogdouche/nooddouche/branddeken
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Mentoropdrachten
 • Rondleiding fabriek
 • Evacuatie
 • Melding van incidenten
 • Brandwerende materialen
 • Demonstratie gevaarlijke taken
 • Veiligheidsbeleid
 • EHBO-kits
 • Communicatie over gevaren
 • Standaarden voor administratie

Operations managers houden maandelijks vergaderingen waarbij ze algemene en opdrachtspecifieke veiligheidsonderwerpen en -vraagstukken behandelen.

Opleiding onderaannemers: Af en toe zullen onderaannemers bouwprojecten uitvoeren in onze vestigingen. Het is verplicht voor deze onderaannemers om het veiligheidsprogramma van Red-D-Arc door te nemen met hun medewerkers, omdat het hoort bij het werk dat ze uitvoeren.

Inspecties

Bij elke vestiging worden jaarlijkse audits uitgevoerd voor alle aspecten van ons veiligheidsprogramma. Deze worden uitgevoerd door onze regionale Operation Managers, Vestigingsmanagers of de veiligheidsfunctionaris. Men houdt maandelijkse en driemaandelijkse inspecties van de administratie, elektrische veiligheid, brandveiligheid, hijswerktuigen, kranen en tuigage en loopoppervlakken bij elke vestiging. Onaangekondigde inspecties worden uitgevoerd door de veiligheidsfunctionaris.

Experience Modification Rates [tariefaanpassing volgens ervaring]

De EMR (Experience Modification Rate) is een ervaringsfactor die men toepast op de premie van een polis die weerspiegelt wat de ervaring is van het gemiddelde bedrijf van een vergelijkbaar type. Uit eigen ervaring van Red-D-Arc wordt deze EMR (Experience Modification Rate), ervaringsfactor, bepaald door de vergelijking tussen de werkelijke verliezen en de verwachte verliezen. Deze vergelijking van toekomstige verliezen resulteerde in een premievermindering (krediet). Een EMR van .64 resulteerde bijvoorbeeld in een krediet van 36% of besparing van verzekeringen. Red-D-Arc heeft van 2013 tot 2021 een EMR die onder het gemiddelde van de sector ligt:

 • 2013 .96
 • 2014 .96
 • 2015 .84
 • 2016 .83
 • 2017 .64
 • 2018 .78
 • 2019 .82
 • 2020 .94
 • 2021 .93

Naleving door derden

Op dit moment werken wij volledig volgens de richtlijnen van ISNetworld, PICS en BROWZ. De criteria om volledig in lijn te staan met deze erkende derde partijen omvatten het volgende:

 • Goedgekeurd certificaat van verzekering
 • Acceptabele ongevallenfrequentie
 • Erkenning van eigenaar-klantspecifieke documenten
 • RAVS geverifieerde schriftelijke veiligheidsprogramma's
 • Geslaagd afhandelen van handleidingen/implementatie-audits
 • OSHA/EMR (gegevens van drie jaar)

Online operator- en veiligheidshandleidingen

Raadpleeg onze online operator- en veiligheidshandleidingen op de webpagina Specificaties en Handleidingen. Hier vindt u alle Red-D-Arc productinformatie, met inbegrip van technische specificatiebladen, handleidingen voor operators, over onderdelen, onderhoudshandleidingen en webpagina's van producten.

Veiligheidsdocumenten

Informatie over zeswaardig chroom

Airgas - Informatie over zeswaardig chroom (ENG)
Lincoln Electric - Veiligheid bij booglassen

VIB (veiligheidsinformatieblad)

Airgas VIB-bibliotheek (ENG)

Feedback
Credit Card Icons
Airgas

Airgas, an Air Liquide company, is a leading U.S. supplier of industrial, medical and specialty gases, as well as hardgoods and related products; one of the largest U.S. suppliers of safety products; and a leading supplier of ammonia products and process chemicals.