Bekijk uw offerte-aanvraag

Nieuw product toegevoegd aan offerte-aanvraag

Model

Privacybeleid voor de website

Open Landing Menu
Privacybeleid voor de website

Red-D-Arc zet zich in om uw privacy te respecteren en uw persoonlijke gegevens te beschermen. Dit privacybeleid voor de website (het "beleid"), dat deel uitmaakt van onze gebruiksvoorwaarden voor de website (de "voorwaarden" ...hyperlink naar deze voorwaarden opnemen?) voorwaarden , beschrijft welke methoden we op dit moment op onze website gebruiken voor het informatiebeheer; welke informatie we over u verzamelen wanneer u onze website bezoekt of informatie via de website verstuurt; hoe we deze informatie kunnen gebruiken; en welke beveiligingsmethoden we gebruiken om de informatie te beschermen.

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE OVER U?

Wanneer u onze website bezoekt of informatie via onze website verstuurt, verzamelen we persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres, e-mailadres en andere contactgegevens.

WAAROM VERZAMELEN WE DEZE INFORMATIE?

We gebruiken de informatie die u met ons hebt gedeeld of die we hebben verzameld alleen voor legitieme zakelijke redenen, zoals om te kunnen reageren op uw informatieaanvragen, uw vragen over onze producten en diensten te beantwoorden, deze uitgebreid te beschrijven, beter inzicht te krijgen in onze websitebezoekers, ons productaanbod en onze website te verbeteren, en/of om u informatie te verstrekken die voor u van belang kan zijn.

HOE WORDEN DE GEGEVENS VERZAMELD? Vrijwillig verstrekte informatie

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we persoonlijke gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres en contactgegevens of verstrekt via een website of forum, chatruimte, feedbacklus of distributielijst waarvoor u zich hebt aangemeld. In dergelijke gevallen beperken we ons gebruik van deze informatie voor het specifieke doel waarvoor de gegevens werden verstrekt en houden we ons aan toepasselijke privacywetten.

Automatisch verzamelde gegevens

We also gather information from Website visitors automatically.

Gebruik van cookies

Ten eerste gebeurt dit door het gebruik van cookies. Dit zijn kleine gegevensbestanden die op uw harde schijf of apparaat worden opgeslagen en waarin informatie over uw voorkeuren en recente bezoeken wordt geregistreerd.

Cookies maken het gebruikers gemakkelijker om zich aan te melden en om de website te bezoeken. Daarnaast maken ze het mogelijk om bepaalde functies te personaliseren op basis van de voorkeuren van de gebruiker.

Tegelijkertijd stellen ze de eigenaar van de website in staat om bezoekerspatronen op de website te analyseren en algemene informatie te verzamelen over de browser van de bezoeker, zoals de geografische regio, het IP-adres van de internetaanbieder, de duur van sessies, de taalvoorkeuren en het type browser dat wordt gebruikt of is geïnstalleerd. Cookies helpen ons dus om onze functies en dienstverlening te verbeteren waardoor de functionaliteit van onze website toeneemt.

Cookies moeten worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Ze verzamelen echter geen gegevens die op uw computer zijn opgeslagen en bevatten ook geen specifieke persoonlijke gegevens van u. Het type en de hoeveelheid gegevens die door cookies worden verzameld is geheel afhankelijk van uw browserinstellingen.

Aanbieders van statistieken

Een andere manier waarop wij automatisch informatie verzamelen, is via het gebruik van bedrijven die zijn gespecialiseerd in het ondersteunen van anderen om inzicht te krijgen in het gedrag van websitebezoekers. Daarvoor worden niet-persoonlijk herleidbare statistieken verzameld, zoals de geografische locatie, de duur van websitebezoeken, de bekeken pagina's, of de bezoeker nieuw is of terugkeert van een eerder bezoek, demografische gegevens, gegevens over interesses, informatie over de gebruikte browser of het gebruikte apparaat en of bezoekers via een externe website of bron op de website kwamen.

Deze informatie kan dan de basis vormen van statistische of analytische rapporten die we gebruiken om onze bedrijfsvoering en/of website te verbeteren. Daarvoor worden echter eerst alle persoonlijk herleidbare gegevens van bezoekers verwijderd of geanonimiseerd.

Het is onze dienstverleners strikt verboden om de persoonlijke gegevens die van onze websitebezoekers worden verzameld op een andere manier te gebruiken.

BESCHERMING EN VEILIGHEIDSMAATREGELEN

De veiligheidsmaatregelen bij Red-D-Arc zijn bedoeld om persoonlijke gegevens, ongeacht de vorm waarin ze voorkomen, te beschermen tegen verlies, onbevoegde toegang, openbaarmaking, aanpassing of wijziging. We volgen actuele beveiligingsprotocollen en algemeen aanvaarde veiligheidsnormen om de betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens en onze informatiesystemen te garanderen.

Geen enkele methode voor het versturen van informatie via het internet of voor het digitaal opslaan van gegevens is 100% veilig. Daarom wijzen we websitebezoekers erop dat ze hun computers en wachtwoorden moeten beschermen tegen onbevoegde toegang.

Wilt u meer weten over onze beveiligingsmaatregelen en/of de beveiligingsmethoden die we gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen? Neem dan contact op met de veiligheidsmedewerker van Red-D-Arc via security.officer@red-d-arc.com

Verzending van informatie en gegevens naar het buitenland

Notwithstanding that Red-D-Arc has affiliates and/or subsidiaries located in other parts of the world, all IT servers are located in Canada. To the limited extent that certain personal information may be transferred to or from our Canadian office to such affiliates or subsidiaries, we ensure that our doing so is in compliance with applicable laws.

GEKOPPELDE WEBSITES EN EXTERNE PARTIJEN

Onze website bevat soms een koppeling naar andere websites of socialemediaplatforms die zijn aangemaakt en worden beheerd door niet-gerelateerde bedrijven, Deze koppelingen dienen uitsluitend ter informatie en voor uw gemak. Wanneer u klikt op een koppeling naar een externe website verlaat u onze website en zijn onze beleidsregels en methoden ten aanzien van privacy, beveiliging en informatiebeheer niet langer van toepassing. Zie ook onze gebruiksvoorwaarden voor de

VRAGEN

U kunt uw toestemming tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke gegevens door ons op elk moment intrekken en/of uw vragen over het openen, verwijderen of corrigeren van uw persoonlijke gegevens of over dit privacybeleid in het algemeen stellen door een e-mail te sturen naar de privacymedewerker van Red-D-Arc. Stuur een e-mail naar privacy.officer@red-d-arc.com

Minderjarige gebruikers

De website van Red-D-Arc en de informatie die daarop staat vermeld, is bedoeld voor meerderjarige bezoekers. We verkopen onze producten en diensten niet van kinderen en minderjarige gebruikers en richten ons niet bewust op het verzamelen van persoonlijke gegevens van gebruikers in deze leeftijdsgroep. Wanneer u vermoedt dat dit toch is gebeurd, verzoeken we u dringend om contact op te nemen met de privacymedewerker van Red-D-Arc, zodat we een onderzoek kunnen instellen, de gegevens kunnen verwijderen en stappen kunnen nemen om te zorgen dat dit niet nog eens gebeurt.

Feedback
Credit Card Icons
Airgas

Airgas, an Air Liquide company, is a leading U.S. supplier of industrial, medical and specialty gases, as well as hardgoods and related products; one of the largest U.S. suppliers of safety products; and a leading supplier of ammonia products and process chemicals.